Bởi Phạm Thái Học Ghost File , 24/01/2013

Bản Ghost Đa Cấu Hình Windows XP SP3 Không Cài Soft

Giới thiệu bản ghost đa cấu hình Windows XP SP3 không cài soft kèm theo, giao diện và thành phần được giữ nguyên không lượt bỏ. Tích hợp bộ phần mềm dò tìm Driver tự động WanDriver 5.27.

Thông tin bản Ghost

  • Từ bản ghost nguyên gốc XP SP3 không lược bớt bất cứ thành phần nào của Windows, không cá nhân hóa.
  • Phân vùng hệ thống theo định dạng NTFS, sau khi ghost dung lượng khoảng 2.93 GB
  • Bản ghost đa cấu hình này là sự kết hợp của SPat 6.0.0.9 và bộ Driver 11.9 tích hợp cùng với WanDriver 5.27

Hình ảnh thử nghiệm

  • 4ShareVN: http://up.4share.vn/f/7143444641464245/nosoft.GHO.file
  • UpFile: http://upfile.vn/mvhH
  • Safeshare: http://safeshared.com/AS6ythtUFKGjm6MEBS1bZYt0
Xem thêm:   Bản Ghost Windows XP SP3 Không Kèm Software [1.1GB]

   

Bình luận

2 comments
Dao Tuan
Dao Tuan

bản này chạy khá ổn định. dùng dc


*** Vui lòng kiểm tra email để xem phản hồi bình luận của bạn (nếu có).